NAKUPUJ A VYHRÁVEJ

Nakupovat u nás se vyplatí

Chceš vyhrát poukaz v hodnotě 3 000,- Kč na nákup na e-shopu ? Pojď si s námi zasoutěžit.

Nakup u nás za minimálně 3 000,- Kč a vyhraj poukaz v hodnotě 3 000,- Kč na další nákup. Jako bonus zašleme každému, kdo nakoupí nad 3 000,- Kč dezinfekci do Vašeho vozu zdarma.

Soutěž bude probíhat od 1.4.2020 do 30.4.2020.
Následně vylosujeme jednoho z Vás, kterému  zašleme dárkový poukaz v hodnotě 3 000,- Kč na nákup na našem e-shopu.

 

Přejeme hodně štěstí !:)
Jako pořadatel soutěže stanovujeme na vylosování výherce 5 dní v rámci kterých dojde k losování.

 

Soutez 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 1. Pořadatel Soutěže. Karcom s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00, IČO 02946424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 225608 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Nellyshop“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž o poukaz v hodnotě 3.000 Kč (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 1.4.2020 do 30.4.2020 (dále jen „Doba soutěže“).
 3. Soutěžící. Soutěže se účastní každý, který má doručovací adresu na území České a Slovenské republiky. Soutěžící mladší 18 let se nemohou Soutěže zúčastnit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Výběr výherce (dále jen „Výherce“) je založen na výběru ze všech Soutěžících na základě slosování čísel objednávek z e-shopu.
 5. Výhra. Poukaz v hodnotě 3.000 Kč (dále jen „Výhra“).
 6. Kontaktování Výherce. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím facebooku / e-mailu / telefonní čísla, dle údajů na objednávce.
 7. Podmínky čerpání Výhry. Podmínkou čerpání Výhry je využít poukaz do 6ti měsíců ode dne vyhlášení.
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Souhlas Soutěžícího. Zasláním objednávky vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho osobní údaje, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné.
 11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na nellyshop.cz
 14. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 1.4. 2020.